Language: Czech | change to English

Daniel Franta

Jméno:
Mgr. Daniel Franta, Ph.D.
Narozen:
14. února 1970, v Brně
Vzdělání:
1988: Střední průmyslová škola elektrotechnická v Brně
1994: Mgr. v oboru Fyzika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity; diplomová práce Rozptyl světla vrstevnatými systémy s náhodně drsnými rozhraními
2000: Ph.D. v oboru Vlnová a částicová fyzika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity; dizertační práce Interakce světla s neideáními vrstevnatými systémy
Rodokmeny:
Rod Frantů ze Zadních Zborovic: Mužští nositelé jména Franta s manželkami
Přímí předkové a potomci rodičů: Karel Franta a Věra Frantová
Potomci: Josef Franta a Anežka Havelcová
Předci: Josef Franta a Anežka Havelcová
# #Array#